Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamùrza(s)
Reikšmė:
grumstas, ritulys
Straipsnelis:
žr. kamuolė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 187–189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas