Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamziõlė
Straipsnelis:
žr. kamzuolė
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 163t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas