Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kandė̃
Reikšmė:
kandis
Straipsnelis:
Pr. *kand- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Candeyn, Canden, Kandayen, vėliau – Condehnen, Conditten, Candeym. Pirsonas AM 1870 VII, 588 šios šaknies prūsų toponimus siejo su lie. kandė̃ ‘kandis’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 204–205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas