Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kankalaĩ
Reikšmė:
Hoden – sēklinieks
Straipsnelis:
Paegle, aptardama žemės grumstų pavadinimus la. tarmėse, mini la. kankalis, kankālis ‘sacietējis graudains māla zemes gabals, arī jebkura cita pika: māla, sāls pika’ (LLVV 4, 124). kankalis – ME II 155 I kañkalis, Kuldīgā (80), kànkalis² – Alūksnē (465); DzP –Veselavā (301), Dzērvē (28). kankālis – ME II 156 I kañkālis Ciecerē (105), Aizputē (29), Tadaiķos (45), Mētrienā (429), Raunā (296), Grobiņā (43); EH I 584 Saldū (104), Nīcā (53), DzP – Kazdangā (31): [rullim] uzsita laktinas vai izēvelej, istaisij stīpiņas, iznāca rantains, tuos kankāļus saspiež, vēl uztaisa sēžamuo. ME II 155 žodžiai kankalis, kankālis laikomi kuršizmais šalia kankars II ‘zemes pika’ Stenderio žodyne (1789 m.). Giminiškas lie. kankalaĩ ‘Hoden – sēklinieks’, kankórėžis ‘čiekuri’ ir be abejonės sietini su la. ciẽkurs, cinkuris, cinkulis.
Šaltinis:
Paegle 2005, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas