Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kankóraižis
Straipsnelis:
Lie. kankóraižis remiasi veiksmažodžiu ráižyti / raižýti, besisiejančiu su la. riẽzt ‘pjauti, riekti’ ir galbūt išriedėjusiu iš kitos ide. šaknies *rei- ‘pjauti’, kaip ir lie. riẽ-k-ti (Karaliūnas 1982). Plg. kankóraižis.
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas