Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kãpčius
Reikšmė:
storulis
Straipsnelis:
[Apie menkinamosios reikšmės nomina agentis pietinėje šiaurės vakarų aukštaičių šnektoje]. Atskiri subjektyvią (paprastai neigiamą) veikėjo charakteristiką žymintys daiktavardžiai, vartojami perkeltine reikšme ir, kaip kiti ir menkinamosios reikšmės nomina agentis, turintys dalinę būdvardžio reikšmę (sakinyje jie neina pažyminiu, o yra vardinė sudurtinio tarinio dalis). Jie, kaip ir būdvardžiai, vartojami kalbant apie abi gimines, t. y. vienu atveju jie yra vyriškosios, kitu – moteriškosios giminės, pvz.: […] kãpčius ‘storulis’ (plg. br. копец ‘kauburys’, le. kopiec ‘t. p.’ : tà mažója tókia kãpčius).
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas