Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kãpė
Reikšmė:
tokia moteriška kepurė
Straipsnelis:
Lie. kãpė ‘tokia moteriška kepurė’, plg. vok. žem. kappe, vok. Kappe ‘toks galvos apdaras, kepurė’ (Alminauskis, Die Germanismen des Litauischen, 1934, 62; Fraenkel LEW, 216). Į vokiečių kalbą žodis pateko iš liaudies lotynų kalbos, plg. lot. cappa ‘toks galvos apdaras; apsiaustas su gobtuvu’ (Kluge EWD, 349; Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, I–II, ²1993, 620). Lie. kãpė raštų kalboje pirmą kartą užfiksuotas XVIII a. (R 219). Vartotas Mažojoje Lietuvoje (MŽ 292; N 178; [K 166]; KŽ 1035; LKŽ V, 230). Skolinys kape ‘kepurė’ pasitaiko ir latvių kalboje (Sehwers, Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen, 1953², 47).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas