Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kapẽliai
Straipsnelis:
[Noriu patikslinti kai kuriuos K. Tekelskio (Tekielski K. Lituanizmy leksykalne… Acta BS XIII 1980, 67–72) aiškinimus:] 7. kapiali ‘kapai’ (tiksliau ‘kapeliai’). Galūnė -’ali aiškiai byloja, kad skolinta iš lie. kapẽliai, o ne iš kapai̇̃.
Šaltinis:
Smoczyński 1987a, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas