Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kapinỹs
Straipsnelis:
[A. Stafecka, kritikuojama, kad iškreipiama Endzelyno mintis dėl lie. kapinỹs]. La. tarm. kapi̇̃ns bei kapi̇̃na ‘druskinė’ [A. Stafeckos] palyginamas su lie. kapinỹs ‘kapājums, cirtums’, nurodant, kad tai paimta iš ME II 189. Cituojamame žodyne (tik puslapis ne tas, turėtų būti II 159) Endzelynas iš tiesų yra palyginęs su lie. kapinỹs ‘kas sukapota, kapota mėsa’, tik ne tą latvių k. žodį, o la. kapiņa dzelze ‘kaponia, kapojamasis peilis’ […]. Darybiškai jį, matyt, reikėtų laikyti veiksmo rezultato kategorijos vediniu, […] su priesaga -inys padarytu iš veiksmažodžio kapóti. Visai artimas veiksmažodinis vedinys veikiausiai yra ir dvižodžio pavadinimo kapiņa dzelze pirmasis žodis, turintis ne tik genetiškai tapatų pamatinį kamieną, bet, ko gero, ir identišką darybos formantą.
Šaltinis:
Urbutis 1989b, 94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas