Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kapóti, -ója
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, šie žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. kapóju, kapóti = r. копáю, копáть.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 339
Antraštė:
kapóti, -ója
Straipsnelis:
Gr. κóπτω ‘mušti, apkarpyti; kalti monetas’ [563…]. Gr. κóπτω gretinama su lie. kapiù (bendr. kàpti) ‘apkarpyti, kirsti’, kuris gali būti tikslus atitikmuo. Greta praes. turime nosinį kampù (preteritas kapaũ, bendr. kàpti) ‘būti nuliūdusiam, pavargusiam’ ir t. t. Alb. kep ‘apkarpyti’ nėra patikimai apibrėžta. Turima, be to, lie. vedinį kapóju = la. kapāju ‘skelti, karpyti’, kurį randame sl. kalbose, plg. s. sl. kapájǫ, -ati ‘skelti, karpyti’. Lo. kalboje su a capus,capō, plg. Ernout-Meillet s. u. Ar egzistuoja ryšys su žodžiais, kurie žodžio pradžioje turi (judrųjį?) s σκαπτω, σκέπαρνον? žr. Pokorny 930 t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 563–564

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas