Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaptanikas
Reikšmė:
švarkas
Straipsnelis:
plg. le. kaftanik ‘palaidinukė’. Le. kaftanik atsirado XVI a. iš kaftan ‘toks viršutinis drabužis’ (Borejszo 1990, 145). Pavadinimas paplitęs ir kitose sl. kalbose, plg. br. кафтан, каптан, r. кафтан, ukr. кафтан, каптан, č. kaftan ir kt. Tai gana senas skolinys (lenkų k. užfiksuotas XV a., baltarusių k. –XVI a.). Į slavų kalbas jis pateko per turkų kalbą, plg. turkų kaftan ‘toks ilgas, lengvas drabužis’, iš persų kalbos, plg. persų qaftān ‘toks drabužis’. Į kai kurias Vakarų Europos kalbas galėjo patekti ir per arabų kalbą, plg. arab. qaftān (Sławski SEP II, 20, Borejszo 1990, 145, ЭCБМ IV 314, Vasmer REW II, 212, Dauzat 1954, 126, Kluge EWD, 338, Pfeifer 1993, 607–8, Klein 1966–1967, 81, Webster 1976, 155). Lie. kaptanikas yra retas pavadinimas, pasitaikantis pietų Lietuvoje (LKŽ V 252). Žymiai dažnesnis yra kaptõnas ‘vatinukas, puspaltis; sermėga, paltas; žieminis švarkas’. Šis drabužis minimas XVI a. Lietuvos inventoriuose (LI 251 [43]). Raštuose pirmą kartą užfiksuotas apie 1620 m. (SD (1) 50). Vartoja pietų aukštaičiai, bet pasitaiko ir kitose Lietuvos tarmėse (DrskŽ 138, Kulikauskienė 1990, 256, LzŽ 107, Stravinskienė 1968, 157, LKŽ V 253, At Pr 51 žemėl.). Skolinys yra ir latvių kalboje, plg. la. kaftāns ‘ilgas senovinis švarkas’ (LLVV IV 81). Dar literatūros (kai kuri jau surinkta): Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen […] durchgesehen und ergänzt von W. Pfeifer, Berlin, 1993; Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966–1967; Webster’s New Collegiate Dictionary, Springfield, 1976; Kulikauskienė „Vyrų drabužiai“ ir Miliuvienė „Moterų drabužiai“, – Kudirkos Naumiestis, Vilnius, 1990; At Pr – Istoriko-ėtnografičeskij atlas Pribaltiki. Odežda, Riga, 1986; Stravinskienė, „Drabužiai“, – Dieveniškės, Vilnius, 1968; LI – Istorijos archyvas 1. XVI amžiaus Lietuvos inventoriai, surinko K. Jablonskis, Kaunas, 1934.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas