Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kapùrnas
Reikšmė:
pakili vieta, apaugusi samanomis
Straipsnelis:
Pr. caperne ‘senųjų prūsų laidojimo vieta’ siejasi su lie. kãpas, kãpinės, la. kaps, kapenes, sl. *kopьcь ir pan., kurie arčiausiai susiję su lie. kapùrnas ‘pakili vieta, apaugusi samanomis’, kapùrna t. p., ‘mažas žmogus’, kapurnė ‘kapas’, kapurniai ‘kapinės’, plg. taip pat kãpurnėtis ‘repečkotis, kapanotis’ (plg. santykį kãpas : kãpanotis, kõpti), kãpurniotis, kãpurnotis (kãpurnojimas), žr. LKŽ V 253–254.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas