Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kar̃bija
Straipsnelis:
Pr. carbio = karbio f. ‘[vok.] Mühlenkasten, malūno dėžė’ v. 325 tapatus su lie. trm. karbija resp. karbijà f. ‘toks krepšys’, senasis deminutyvas karbijėlė ‘cistula corticae vel lignea’ SD⁵ 115. Giminiški žodžiai fiksuojami sl. kalbose: s. bažn. sl. krabiji loc. sg. ‘θήκη, arcula, krepšelis’, s. le. krobia f. ‘krepšys’; leksemos su žodžio pradžios š-: s.-kr. škrȁbica f. ‘stalčius’, s. č. škraboška ‘kaukė’. Bl. žodžiai, be abejonės, yra slavizmai.
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 58
Antraštė:
kar̃bija
Straipsnelis:
Pr. carbio ‘malūno dėžė’ ir lie. kar̃bija ‘pintinė’, ‘tinklas’ ir pan., karbijà bei kt. yra skoliniai iš slavų.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, , 217–218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas