Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kariáusena
Straipsnelis:
Pr. kariausnan ‘kautynės’, ‘susirėmimas’, ‘ginčas’. Rekonstruojamas veiksmažodis *karʼaut (*karjaut) Ii tipo, siejamas su lie. kariáuti, karáuti. Artimiausia paralelė – lie. kariáusena ‘kariavimo būdas’ (LKŽ V, 281). Taip pat plg. la. kaŗuôt ‘kariauti’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 227–228

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas