Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kárkė
Reikšmė:
kurpė, šlepetė
Straipsnelis:
Lie. kárkė ‘kurpė, šlepetė’, plg. vok. Korke ‘t.p.’ (Alminauskis, Die Germanismen des Litauischen, 1934, 63). Vartotas Mažojoje Lietuvoje (K 168; N 180; KŽ 1045; LKŽ V, 290). Dar žr. kurkė.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas