Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
karpis
Straipsnelis:
žr. karosas
Šaltinis:
Safarewicz 1969, 229
Antraštė:
karpis
Reikšmė:
Cyprinus carpio L.
Straipsnelis:
Pateikiama slavų kalbų ‘karpio’ (Cyprinus carpio L.) pavadinimai.
Šaltinis:
Усачева 1976 (1978), 76–90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas