Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
karpýti
Straipsnelis:
žr. kirpti
Šaltinis:
Solta 1974, 126–127
Antraštė:
karpýti
Straipsnelis:
Šalia lie. karpýti (džn. iš kir̃pti), la. kā̀rpît ‘kasti, rausti, kapstyti’. Dar
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas