Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
karsà
Straipsnelis:
Žem. karsà ‘urvas’, anot K. Būgos [RR I, 308], vestinas iš ide. *kort-sa, kuris sietinas su ide. šaknimi *ker- ‘pjauti’ [Fraenkel LEW, 223].
Šaltinis:
Duridanov 1969, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas