Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kartóti
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Ю. Лаучюте, Словарь балтизмов в славянских языках, 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] kartać (p. 45) ‘pakartotinai, iš naujo árti’ (Otrębski, Gramatyka języka litewskiego I, 1958, 69) : 1719 – lie. kartóti.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas