Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
karvas
Straipsnelis:
Balt. *karvas / śarvas / śirvas, matyt, yra panašios prigimties kaip ir lie. ker̃šas, kildinamas iš ide. *ker- ‘degti’ arba *(s)ker- ‘pjauti’ (Toporov 1984, 28); ‘lenkti, sukti’ (Mažiulis 1993, 198t.). Tik jis padarytas su priesaga *-u̯o-, kuri nuo vėlyvosios ide. prokalbės laikų ypač būdinga būtent spalvų pavadinimams (plg. Ambrazas 2008, 33tt. ir lit.). Karaliūnas (1993, 111; 2005, 288) si juo sieja lietuvių vandenvardžius Kar̃vė, Kar̃vis, Karvỹs, Karvedà. Dar žr. karvẽlis.
Šaltinis:
Ambrazas 2010b, 108–109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas