Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
karvóti
Straipsnelis:
Kiseliūnaitės (2000, 60) greta *karv- minimi veiksmažodžiai karvóti, kervóti kilo iš kitos negu *k ̕r̥- / *k ̕er- ‘galva; ragas’ –veiksmažodinės – šaknies *(s)ker-, plg. panašios semantikos žodžius kerénti ‘eiti sunkiai, vos velkantis’, keréiva ‘kreivakojis, šleivys’ (LKŽ 5, 602, 603). Dar žr. karvas.
Šaltinis:
Ambrazas 2010b, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas