Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
karỹs
Straipsnelis:
[Autorius, naudodamasis turimais urartu kalbos leksikos duomenimis, pateikia įvairių paralelių su ide. kalbomis]. hu̱radi ‘karys, kariuomenė’ < *kor-; plg. lie. kãras, kãrias ‘kariuomenė’, kãrė ‘karas’, karỹs, pr. kāra ‘kariuomenė, liaudis’, go. harjis, s. v. a. heri ‘kariuomenė’.
Šaltinis:
Джаукян 1963, 99
Antraštė:
karỹs
Straipsnelis:
Vienas ide. prokalbės *-ii̯ó- kirčiavimo atvejų yra lie. karỹs, kãrio < *kari̯-i'i̯a-: kãrias ‘kariuomenė’, germ. *xari̯a- ‘kariuomenė’ < *kari̯o-.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2006, 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas