Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kastuvas
Straipsnelis:
Lie. kastuvas, kasiklis (neologizmai, pakeitę skolinį spatas) : kasti. Dėl semantikos plg. s. sl. rylo, č. rýć, le. rydel : s. sl. ryti ‘kasti’, s. air. laige, giminiškus gr. λαχαίνω ‘kasti’; skr. khanitra-, av. kąstra- : skr. khan-, av. kan- ‘kasti’. Be žodžių, reiškiančių ‘kasti’, žodžiai, žymintys sąvoką ‘kastuvas’, dažnai yra susiję su sąvokomis ‘duobė’, ‘įdubti’, ‘įsmigti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 499
Antraštė:
kastuvas
Straipsnelis:
žr. spatas
Šaltinis:
Buck 1949, 499

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas