Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kasyklà
Straipsnelis:
[Analizuojamos Trubačiovo (1966) slavų terminų lyginimas su lotynų kalba:] [Trubačiovas gretina r. костра (šis siejamas su кость arba su чесать) – lo. castra (pl.) ‘karo stovykla’ (etimologiškai = ‘iškasta ir supilta’)]. Lotynų žodžio etimologija daug artimesnė baltiškajai negu slaviškai: lie. kàsti, kasyklà semantine ir darybine prasme visiškai galimi gretinti su lo. castra, kuris tik viso labo vienodai skamba su r. кастра.
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 17
Antraštė:
kasyklà
Reikšmė:
шахта
Straipsnelis:
žr. kasti
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas