Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
katėkis
Reikšmė:
šydas, audeklas kam pridengti
Straipsnelis:
Lie. katėkis, kartekis ‘šydas, audeklas kam pridengti’, plg. vok. Katek, Kartek ‘sijonas iš tam tikros rūšies atlaso ar šilko’ (LKŽ V, 407). Toliau veikiausiai sietina su vok. Kardisz, Cartis, Cattis ‘tam tikras vilnonis audinys’ (Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch, München, XI, 1984, 211, 238–239, 274). Abi lietuviško pavadinimo formos fiksuojamos Mažosios Lietuvos raštų kalboje: kartekis – XVII a. (Lex 37) [5 išnaša: Ten nurodoma kartekis reikšmė ‘blusa’. Tai apsirikimas, plg. V. Urbutis, (rec.:) Lexicon Lithuanicum, – Baltistica 1990, XXVI (2), 188], katėkis – nuo XVIII a. (R 144, 193; [105] MŽ 189; [K 175]; KŽ 1061; TP 1881, 16; Kel 1881, 144; LC 1888, 27).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 104–105

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas