Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaukolė
Straipsnelis:
Žodžiai, žymintys sąvoką ‘kaukolė’, ide. kalbose dažniausiai etimologiškai siejami su dviem šaltiniais: 1) žodžiais taurė, puodas dėl formos panašumo ir dėl to, kad kaukolės dažnai buvo naudojamos kaip taurės; 2) tarpine sąvoka ‘plikas’ siejami su žodžiais akmuo, rutulys, lukštas, kietas ir t. t. Lie. kaukolė etimologija neaiški. Sevtelovičius laiko jį skoliniu iš lo. caucula (dem. iš caucus ‘taurė’), tačiau lieka neaiški kalba-tarpininkas, per kurią šis žodis galėjo patekti į lietuvių kalbą.
Šaltinis:
Buck 1949, 214
Antraštė:
kaukolė
Straipsnelis:
žr. makaulė
Šaltinis:
Grinaveckienė 1971, 32–34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas