Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaukùtis
Reikšmė:
nekrikštytas vaikas
Straipsnelis:
žr. kaukas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 293–297
Antraštė:
kaukùtis
Reikšmė:
nekrikštytas vaikas
Straipsnelis:
žr. kaukas
Šaltinis:
Непокупный 1976, 137
Antraštė:
kaukútis
Reikšmė:
švilpukas
Straipsnelis:
Lie. au baltarusių šnektose yra davęs ir atliepą у, pvz., br. куку́ць ‘molinis švilpukas’ < lie. kaukútis ‘švilpukas’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas