Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaulỹs
Reikšmė:
skalsė
Straipsnelis:
Pr. kaules ‘kryklė’ siejamas su lie. kaulìnis, káulinė, kaulis ‘gudobelė’, kaulỹs ‘skalsė’, kaulẽnis ir kt. (LKŽ V, 432–434); la. kaũlene(s) ‘katuogė’, kaũlȩnaji (ME II, 174); taip pat plg. gr. καυλιον (jūros augmenijos rūšis), lo. caulis ‘ūselis (bot.)’ ir kt., galiausiai r. костяника tipo tipologines paraleles.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 278

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas