Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaupùkas
Reikšmė:
kauptukas
Straipsnelis:
Baltarusių šnektose esama nemažai atvejų, kai lituanizmų au yra išvirtęs a (iau > я/е): br. капу̀шка (< *каўпушка) ‘kauptukas’. Lietuviškas jo šaltinis – kaupùkas ‘kauptukas’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas