Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaustėti
Straipsnelis:
Lie. vedinyje kaustėti, káusta (-ti, -ė́ja) ‘greitai eiti, bėgti, važiuoti su triukšmu, kaukšėti’ (Plk, Skr, Lkš, Mš) šalia káuti, káuna (káuja), kóvė (kãvo ‘mušti’ (plg. káustyti ‘smarkiai su triukšmu eiti’) ir kt. galima mėginti įžvelgti savarankišką priesagą -stėti.
Šaltinis:
Pakerys 2007, 393

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas