Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
káuti (káuju, -nu, kóviau, kavau)
Reikšmė:
kirsti, smogti, trenkti, užmušti
Straipsnelis:
Germ. harw-a-, tr. ‘mušti, daužyti, trenkti kam, hauen’ [s. isl. hǫgg(v)a ‘mušti, trenkti, perkirsti, sukapoti’, s. ang. hēawan ‘t. p.’, s. fryzų hāwa ‘trenkti, daužyti, sužeisti’, s. v. a. houuan ‘hauen, nukirsti, atkirsti, kirsti (medžius)’, v. v. a. houwen (ir kt. pvz.)] patikimai galime susieti su šaknimi qou- ‘mušti, trenkti, daužyti, kirsti, smogti’, plg. lie. káuju (-nu), káuti, kóviau (sen. kavau) ‘kirsti, smogti, trenkti, užmušti’, s. bažn. sl. kovǫ, kovati ‘kalti (kūju), padirbti, sumeistrauti’, toch. B: kau- ‘žudyti’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 251

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas