Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaválkas
Straipsnelis:
žr. kaulas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 275–278
Antraštė:
kaválkas
Reikšmė:
gabalas
Straipsnelis:
Kai kurie žodžiai [skoliniai] turi gretutines formas su o ir a, pvz., kavõlkas / kaválkas (ir kavánkas) ‘gabalas’ (кавáлак, gen. sg. кавáлка). Tai rodo pakartotiną skolinimą.
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 68–69

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas