Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kavõlkas
Reikšmė:
gabalas
Straipsnelis:
Rytų Lietuvoje per slavus atėję skoliniai dažnai turi o vietoj įprastinio a […]. Tai gali būti susiję ne tik su palyginti vėlyvu virtimu o, bet ir ankstyvu tų žodžių patekimu į vietos tarmę […]. LzŽ o neretai turi žodžiai, kitur rytų Lietuvoje nevartojami arba išlaikantys a[…] [69]. Kai kurie žodžiai turi dubletines formas su o ir a, pvz., kavõlkas / kaválkas (ir kavánkas) ‘gabalas’ (кавáлак, gen. sg. кавáлка). Tai rodo pakartotiną skolinimą.
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 68–69

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas