Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
keidóti
Reikšmė:
blogai eiti, eiti svyruojant, blogai akėti
Straipsnelis:
Pr. *keid- atstatoma pagal vietovardį Ceydann, vėliau – Kaidann. Tikėtinai siejama su lie. keidóti ‘blogai eiti’, ‘eiti svyruojant’, ‘blogai akėti’, ap-keidóti, iš-keidóti; plg. keidãšyti ‘greitai eiti’ (bet ir kaidãšyti, netgi kadai̇̃šyti). LKŽ V, 484.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 298

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas