Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kei̇̃pti
Reikšmė:
džiūti, silpti
Straipsnelis:
Pr. *keip-? atstatoma pagal vietovardį Keypin. Siejama su lie. kei̇̃pti ‘džiūti’, ‘silpti’ : kai̇̃pti, la. ķei̇̃pt : kaîpt, taip pat plg. šaknies nulinį laipsnį – lie. kỹpti.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 299
Antraštė:
keĩpti
Reikšmė:
тощать, слабеть, худеть
Straipsnelis:
žr. kiept
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas