Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kekùtis
Reikšmė:
Phylloscopus rufus
Straipsnelis:
Lie. kekùtis ‘Phylloscopus rufus’, kikìlis ‘Fringilla’ to paties tipo kaip sl. *čečetъ ‘Carduelis flammea’ : slov. dial. čečèt ‘Meerzeischen’, le. antrop. Czeczot nuo 1430, r. чéчет ‘Carduelis flammea’ (plg. ukr. dial. чéчик ‘t. p.’) – garsažod. iš paukščio čiulbėjimą žyminčio ištiktuko: če-če če-če, čet-čet, dar plg. slov. čeketáti ‘skleisti garsus če-če’. Čia nepriklauso (nie należy tu) skr. čákora – ‘Perdix rufa’.
Šaltinis:
SłPr II, 121
Antraštė:
kekùtis
Straipsnelis:
[Recenzuojamas J. Stutyński
Šaltinis:
Urbutis 1973b, 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas