Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
keleñzdros
Reikšmė:
kelnės
Straipsnelis:
Lie. keleñzdros, keliñčios, kel̃kšnės, kelnýnos, kélniščios, kelniū́kštės, kelšės, kel̃znos : kélnės (LKŽ V, 507, 518, 522, 529, 530, 553). Vartojama daugiau pietinėje Lietuvoje, bet pasitaiko ir kitose vietose.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas