Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kẽletas
Straipsnelis:
Lie. įvardžiai kẽletas ir ãbejetas yra priesagos *-at- dariniai. Priesaga *-at-, plg. la. divatā ‘dviese’, skr. pañcatā ‘penketas’, lie. kalboje virto -et- dėl a > e po j žodžiuose *dvejatas > dvejetas, *trejatas > trejetas ir buvo apibendrinta visiems skaitvardžiams ir įvardžiams [Zinkevičius LKIG 1981 2 68]. Pirmojo įvardžio pagrindu eina keli, o antrojo – abejì. Baltų epochos bendrumo įvardis *abei̯a ir vėlesni dariniai, plg.: lie. abejì, iš tikrųjų yra ne priesagos dariniai, o fleksijų vediniai iš šaknies *abei-, kurią turėjo kai kurie linksniai [Zinkevičius LKIG 1981 2 67].
Šaltinis:
Rosinas 1988, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas