Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kelinės
Reikšmė:
(plačios) kelnės, susegamos prie kelių
Straipsnelis:
Lie. kelinės, kelnės < kelys, pradinė reikšmė ‘(plačios) kelnės, susegamos prie kelių’. Kitose kalbose kelnių pavadinimas dažnai siejamas su sąvokomis ‘audeklas’ (le. portki, r. portki < s. sl. prŭtŭ ‘lininis audeklas’ ir t. t.), ‘apatinis’, ‘apačia’ (č. spodky < č. spod ‘apačia’); ‘kojinė’ ir t. t. Daugelio žodžių etimologija neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 425–426
Antraštė:
kẽlinės
Straipsnelis:
žr. kelnės
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas