Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
keliólika
Straipsnelis:
Iš samplaikos *keliā́ likā́ vestinas lietuvių suaugtinis klausiamasis ir žymimasis skaičiuojamasis įvardis keliólika [Mažiulis 1957, 45–46; Zinkevičius LKIG 1981 II 62]. Pirmasis komponentas *keliā́ greičiausiai yra įvardžio kelì bevardės giminės daugiskaitos vardininkas-galininkas, o antrasis – veiksmažodinio daiktavardžio *likā́ bevardės giminės daugiskaitos vardininkas-galininkas.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas