Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kelnės
Reikšmė:
(plačios) kelnės, susegamos prie kelių
Straipsnelis:
žr. kelinės
Šaltinis:
Buck 1949, 425–426
Antraštė:
kélnės, kel̃nės
Straipsnelis:
[Vedinys] iš kẽlis (Fraenkel LEW, 236t.; Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių daryba, Vilnius, 1941, 262). [Šią leksemą] turi tik lie. kalba. Senesnė forma – kẽlinės. Palaipsniui greta pradėta vartoti ir kélnės (Būga RR II, 341; Zinkevičius LKI II, 241), [plg.] […] vélnias : vẽlinas, paskuĩ : pasakuĩ, štaĩ : šitaĩ ir kt. (Zinkevičius LKI II, 165). Abu […] variantai pirmąkart užfiksuoti XVII a. pr.: kẽlinės SPromp 13, 32, 184, Lex 51, kelinė ‘kojinė, blauzdinė’ SPromp 98; kẽlnės KlGr 70, Ch 2 Moz 28,24. Abi formos randamos daugelyje XVIII–XIX a. žodynų […]. Žodis kélnės paplitęs visoje Lietuvoje, tai pagrindinis šio drabužio pavadinimas. […] Kẽlinės dažnesnis Baltarusijos teritorijos Lazūnų tarmėje (LzŽ 114). [Kiti variantai –] keilinios, kẽlenės, kelinai, kẽlinios, kélnios (LKŽ V, 489, 507, 518t., 529).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 167
Antraštė:
kélnės
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] kélnės, kélnios < kẽlinės, kẽlinios-in- vedinys iš kẽlis / kelìs / kelỹs […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156
Antraštė:
kélnės
Straipsnelis:
[Nagrinėjami bevardės giminės prūsų kalbos daiktavardžiai.] Pr. Lagno ‘die Hosen, pantalon’ (E 481) veikiausiai yra bev. gim. dgs., plg. semantinius atitikmenis lie. kélnės, la. bikses, le. spodnie, r. брюки, vok. die Hosen.
Šaltinis:
Petit 2000, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas