Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kéltos
Reikšmė:
galvijai
Straipsnelis:
Pagal gerai žinomą semantinį modelį žodis, žymintis galvijus, yra išvestas iš veiksmažodžio, reiškiančio judėjimą. Tokių pavyzdžių esama daugelyje ide. kalbų (kai kurie pateikti Benveniste 1969, 37–45), plg. gr. πρόβατα, pl. ‘galvijai, avys’ – προβαίνω ‘(aš) einu pirmyn’, het. ii̯ant- ‘avinas’ – i̯a- ‘eiti’, lie. kéltos ‘galvijai’, kéltuva id. – kélti ‘to rise, to move’, s. norv. gangandi fé ‘galvijai’ – ganga ‘eiti’, oset. qom ‘galvijai’ < iran. *gama ‘einąs, žengiąs’.
Šaltinis:
Orel 1988, 105

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas