Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kem̃žti
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Lie. kem̃žti (-žtù) ‘abmagern, im Wuchs zurückbleiben’ yra šalia kem̃sti (-stù) ‘t. p.’
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas