Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kemerỹs
Reikšmė:
suaugęs (riešutas, obuolys), dvilypas; dviejų dalių, iš dviejų dalių darytas
Straipsnelis:
Apie la. jumis ‘dvilypas, suaugęs iš dviejų vaisius’ saitus su s. i. yama- ‘dvynys’ rasime užsiminta dažnam etimologiniame žodyne. J. Endzelynas tokiam spėjimui prieštarauja. Šiaip jau dabar siūloma la. jumis balsį u laikyti atsiradus iš redukuoto ide. balsio („schwa secundum“). Buvo atrasta, kad lo. imāgo ‘išvaizda, образ’ (pastaroji lytis gretinama su ankščiau minėtais žodžiais) yra giminiška su het. ḫimma (lo. imāgo). Het. ḫimma atspindi šaknį *Him (nulinis laipsnis); plg. e/o laipsnį (*Hi̯em-/*Hi̯om-) regimą s. i. yama- ‘sudvejintas, dvynys’, av. yəmō ‘dvynys’, v. air. emuin ‘t. p.’ [82 ... 89]. Rodos, galima būtų svarstyti ar tik su ide. *Hi̯em- ‘dvynys’ nesisieja ir lie. kemerỹs, keimerỹs ‘suaugęs (riešutas, obuolys), dvilypas’, ‘dviejų dalių, iš dviejų dalių darytas’. Lie. lytis gretinama su slovk. čmánie ‘menka, smulki žolė, piktžolė’, s.-kr. dial. чмањак ‘smulkūs vaisiai, smulkmė’ (žr.: ЭССЯ 1977, 144).
Šaltinis:
Иванов 1980, 81–90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas