Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kémpėti
Reikšmė:
von Feuerschwämmen überwachsen werden
Straipsnelis:
R. G. Wassonas knygoje (V. Pavlovna, R. Gordon Wasson, Mushrooms, Russia and history, New York, 1957) atkreipia dėmesį į tai, kad vėlyvojoje lo. kalboje (V a. Vegetijaus raštuose) fiksuojamas žodis gamba; šis lo. kalbos žodis, anot Wassono, ko gero esąs slavizmas. Prasl. gǫba ‘kempinė, Schwamm, Pilz’ turbūt siejasi (Pedersenas, Otrębski, Fasmeris savo etimologiniame žodyne dėl to abejoja) su gr. σρόγγος, σπόγγος, s. v. a. swamb, n. v. a. Schwamm, lo. fungus. Prie viso to pridėčiau: čia priklauso lie. kémpė ‘1. Bade-, Wasserschwamm, 2. Feuerschwamm’, be to, lie. kalba turi veiksmažodį kémpėti ir netgi kem̃pti ‘t. p.’, šio -em- yra įsidėmėtinas: pirminiame veiksmažodyje tai būtų dėsninga! Ar tai reikštų, kad šis archajiškas veiksmažodis išlikęs tik lietuvių kalboje? Priešingai nei Wassonas, aš nelinkęs taip manyti, gǫba ir t. t. savo garsais siejasi su žaba ‘varlė, Frosch’ (žaba, mano nuomone, yra onomatopėjinės kilmės). Su gǫba toliau gretinčiau č. kuba.
Šaltinis:
Machek 1959b, 216

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas