Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kem̃pti
Reikšmė:
von Feuerschwämmen überwachsen werden
Straipsnelis:
žr. kempėti ‘t. p.’.
Šaltinis:
Machek 1959b, 216
Antraštė:
kem̃pti
Straipsnelis:
Lie. kem̃pti ‘džiūti, liesėti’ Būga RR II, 296 laikė atliepiniu šalia sl. *čępeti ‘sėdėti susirietus, susitraukus; tupėti (apie paukščius)’: slov. čepẹ́ti ‘sėdėti susimetus į kuprą, stovėti ant sulenktų kelių’, le. dial. cząpieć ‘tupėti’, ukr. dial. чапíти, -пíю : чаплю́, -лíш ‘stovėti susilenkus’. Mažai įtikinama.
Šaltinis:
SłPr II, 144–145

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas