Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kéngė
Reikšmė:
kablys, sklendė
Straipsnelis:
S. air. alchaing f. ‘ginklų krūva, stovas’ [...], alcheng [...], dat. pl. ailchengaib [...]. Forma alchaill [...] ar alchel [...], galbūt tik alchaing deformacija. Pagal MU² 495–496, alchaing specialiai reiškė špagų (claideb), o aidlenn [...] – iečių (sleg) krūvą, tačiau kitur alchaing yra aksčių (gai) arba skydų (sciath) krūva. [...] Pagal Cuchullin pateiktą aiškinimą alchang galėtų būti dūrinys iš al ‘anapus’ ir iš cuing ‘jungas’, plg. Thurn 500. Pokorny IEW lygina su lie. kéngė ‘kablys’, o tai yra patikimiau. Galima sieti ir aiškinimą, kurį siūlo W. Stoches, BB, XXV, 252, pasak kurio, tai dūrinys iš ail ‘ginklas’ [...] ir iš šaknies *kang-, plg. go. hâkan, s. ang. hangian, s. v. a. hangên ‘kabinti, būti pakabintam’.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, a60
Antraštė:
kéngė
Straipsnelis:
„Nostratinis“, anot A. Bomhardo, žodis lie. kéngė (p. 225) yra [iš tiesų] skolinys iš v. v. ž. henge ‘Hänge’ = la. ķenķis ‘kabliukas’ – iš vok. könke.
Šaltinis:
Palmaitis 1986, 309

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas