Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
keniáuša
Reikšmė:
žioplys
Straipsnelis:
-iáuša, pvz., keniáuša ‘žioplys’: o tu keniáuša keniáuša: pražiopsojai tokią mer̃gą! Šaknis neaiški. Gal iš kinis + iauša*kiniauša ‘kinyje besivartantis tinginys’? Dėl priesagos plg. atbul-eĩšis.
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas