Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kenkti
Straipsnelis:
Ide. kalbos žodžiai, reiškiantys ‘kenkti’, dažnai susiję su sąvokomis ‘mušti’, ‘trenkti’, ‘suduoti’ ir t. t.; anksčiau ‘kenkti’ reiškiantys žodžiai buvo taikomi tik kalbant apie gyvus sutvėrimus ir tik vėliau buvo pradėti vartoti kalbant ir apie materialius dalykus. Lie. kenkti giminiškas gr. κέγκει· ἐπιδάκνει, κένκω· πεινῶ, s. ang. hungor ‘alkis’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 761
Antraštė:
keñkti
Straipsnelis:
Gr. κάγκανος ‘sausas’ […]. Senas ekspresyvus žodis gretinamas su žodžiais, reiškiančiais ‘alkis, kančia’ : gr. su balsiu e κέγκει· πεινᾷ (Phot.); bet ar glosa yra taisyklinga ir iš ko kilo žodis? Be gr., lie. keñkia, inf. keñkti, s. isl. kankà ‘kančia’, germ.: go. hūhrus ‘alkis’ su huggrjan ‘būti alkanam’. Schulze, Kleine Schriften, 329 taip pat primena neaiškias Hesychijo glosas: κακιθής· ἄτροφος ἄμπελος; κακιθές χαλεπὸν, λιμηρές; κακιθά· λιμηρά. Iškeliama antro žodžio giminystė su ἰθαίνω, αἴθω, bet šiuo atveju pirmasis žodis taip pat gali būti κακός. Žr. Pokorny IEW, 565.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 478
Antraštė:
keñkti
Straipsnelis:
Pr. kanxta ‘geras’, ‘prideramas’, ‘kuklus’ (adj.) etimologiškai paaiškinti žinomi du požiūriai. Pagal pirmąjį (Trautmann R., Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910, 352; ME II, 350; J. Endzelīns, Senprūšu valoda, 1943, 189) siejama su la. kuôšs ‘gražus’, ‘prabangus’, ‘ryškus’, taip pat kuoss ‘aiškus’, ‘skaidrus’ (ME II, 349). Remiamasi tuo, kad la. uo gali atspindėti senesnį an, ir tai siekia dar Bernekerio pažiūras: Die preussische Sprache, 1896, 296. Būga RR II, 424 la. uo kildino iš bl. *kánsu, šiai šakniai priklauso ir pr. žodis, Trautmanno išvedamas iš *kansis. Tačiau toks semantinis ryšys yra silpnai motyvuotas ir pati rekonstrukcija atrodo dirbtinė. Pagal antrąjį požiūrį (Matzenauer, Listy filologické 1882, IX, 180; dabar Schmalstieg, Old Prussian, 1973, 74) pr. kānxtin (s. iš kanxta) siejamas su lie. keñkti, kankìnti, kankà ‘skausmas’, ‘kančia’ ir pan. Ši šeima gali būti gerokai praplėsta tiek baltų, tiek ide. pavyzdžiais [207]. Manoma, kad pr. kanxta ir kiti šios šaknies pr. žodžiai paaiškinami būtent ide. *kenk- šeimos viduje.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 206–208
Antraštė:
keñkti
Reikšmė:
schaden
Straipsnelis:
Go. huhrus ‘Hunger, Hungersnot’ (< *hūhru- < *hunhru-), s. isl. hungr, s. ang. hungor, s. saksų, s. v. a. hungar (a-kamienas) veikiausiai yra pirminiai dariniai iš šaknies *kenk- ‘brennen (dörren); weh tun’ (plg. gr. κέγκει ‘hungert’, lie. keñkti ‘schaden’).
Šaltinis:
Casaretto 2004, 414

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas