Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kepur̃nas
Reikšmė:
kepurės pavidalo
Straipsnelis:
Apskritai indoeuropiečių kalbose jau seniai išryškėjo tendencija su grynosiomis priesagomis *-no-, *-to- daryti daugiausia veiksmažodinius būdvardžius. Žinoma, pasitaiko ir išimčių. Antai lietuvių kalboje su priesaga -nas, (-a) padarytas ir vienas kitas vardažodinis būdvardis, pvz.: kepur̃nas, () ‘kepurės pavidalo’ (LKŽ V, 594), vasar̃nas, (-à) ‘vasarošiltis, drungnas’ (LKŽ XVIII, 373). Tačiau šiaip čia aiškiai vyrauja veiksmažodiniai būdvardžiai su -nas, (-a). LDK jų rasta 105.
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas